No Tax Hike, No Tax Shift

Who's Signing?

Kim Pirie
Eleanor Wang
chunyan liang
Christopher Gee
Garry Beres
Yu Huang
Kemis Switzer
Gang Liu
Chun Mei Wang
Bev Matthews
Donald Skirten
Garry Webber
xiaoya ju
Garry Schmidt
Hui Liu
Terry Barnhart
Qu Li
Eugenia Sauer
Michelle Liang
Jason Song
Ashley Foerderer
Lori Wock
Zhisheng Qu
Cam Stott
Sheryl Joseph
Sandra Zazelenchuk
Baoli Li
Youxin Shi
Kuei mei Hsu
Alex Liu

Showing 2930 comments

 • Kim Pirie
  signed 2020-06-09 12:33:15 -0600
 • Eleanor Wang
  signed 2020-06-09 12:22:12 -0600
  This government has wasted too much tax payers’ money.
 • chunyan liang
  signed 2020-06-09 11:38:22 -0600
 • Christopher Gee
  signed 2020-06-09 11:32:12 -0600
  Christopher Gee
 • Garry Beres
  signed 2020-06-09 11:29:26 -0600
 • Yu Huang
  signed 2020-06-09 11:29:16 -0600
 • Kemis Switzer
  signed via 2020-06-09 11:23:25 -0600
 • Gang Liu
  signed 2020-06-09 10:57:25 -0600
 • Chun Mei Wang
  signed 2020-06-09 10:56:28 -0600
  No more tax
 • Bev Matthews
  signed 2020-06-09 10:46:23 -0600
 • Donald Skirten
  signed 2020-06-09 10:41:10 -0600
 • Garry Webber
  signed 2020-06-09 10:15:50 -0600
 • xiaoya ju
  signed 2020-06-09 10:00:46 -0600
 • Garry Schmidt
  signed 2020-06-09 09:47:55 -0600
 • Hui Liu
  signed 2020-06-09 09:47:35 -0600
 • Terry Barnhart
  signed 2020-06-09 09:47:34 -0600
  Terry Barnhart
 • Qu Li
  signed 2020-06-09 08:39:59 -0600
  It’s time to get spending under control.
 • Eugenia Sauer
  signed 2020-06-09 08:37:31 -0600
 • Michelle Liang
  signed 2020-06-09 08:13:54 -0600
 • Jason Song
  signed 2020-06-09 07:55:06 -0600
 • Ashley Foerderer
  signed via 2020-06-09 07:53:48 -0600
 • Lori Wock
  signed 2020-06-09 07:21:08 -0600
 • Zhisheng Qu
  signed 2020-06-09 07:16:43 -0600
 • Cam Stott
  signed 2020-06-09 07:09:47 -0600
 • Sheryl Joseph
  signed 2020-06-09 06:35:03 -0600
  City hall must look at their spending and stop hiking taxes look at wages pensions over spending on transit lines
 • Sandra Zazelenchuk
  signed 2020-06-09 05:10:20 -0600
 • Baoli Li
  signed 2020-06-09 01:57:06 -0600
 • Youxin Shi
  signed 2020-06-09 01:44:17 -0600
 • Kuei mei Hsu
  signed 2020-06-09 00:32:12 -0600
 • Alex Liu
  signed 2020-06-08 23:49:52 -0600